17 IX w Warszawie – wielkie świętowanie

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania kolejnej rocznicy urodzin dla nieba św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Uroczystości rozpoczną się Eucharystią o godz. 11.00 w Archikatedrze Warszawskiej, a następnie przeniesiemy się do Domu Generalnego przy ul Żelaznej 97, by tam w radosnym uwielbieniu oddać Bogu chwałę za dar świętego Arcybiskupa i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Zapraszamy do łączności w modlitwie i we wspólnym świętowaniu.