70-lecie pracy Sióstr w Kopernikach

21 października Wspólnota Sióstr w Kopernikach świętowała 70 lat istnienia na tamtejszych terenach. Uroczystość odbywała się w gronie Sióstr, pracowników, mieszkańców i przyjaciół Domu. We wspólnej Eucharystii wszyscy zebrani dziękowali dobremu Bogu za wszelkie łaski i błogosławieństwa, jakich udzielał Siostrom i podopiecznym w tych latach. Dalsze świętowanie odbywało się przy wspólnym stole, rozmowach i śpiewach.

Obecnie w Kopernikach Siostry prowadzą Dom Pomocy Społecznej. Początkowo istniał tam Dom Dziecka. Siostry ogarniały swoją troską powierzone im dzieci, a także śpieszyły z pomocą medyczną do okolicznych mieszkańców. Obecność i posługa Sióstr z tamtych czasów żywo zapisała się w pamięci mieszkańców.