Panie, …, co mam czynić?

Rozeznajesz swoje życiowe powołanie, masz różne pytania i wątpliwości, chciałabyś porozmawiać, doświadczyć życia modlitwy, poznać życie sióstr. Skorzystaj z możliwości przeżycia indywidualnych dni skupienia. Zapraszamy do naszego domu w Poznaniu, ul. Niegolewskich 23. Kontakt: e – mail: sw.JozefProwincjaPoznan@wp.pl  

Zaślubione Panu na wieki

27 czerwca  sześć Sióstr powiedziało Bogu swoje TAK na wieki. Uroczystość składania ślubów wieczystych odbywała się, jak co roku, w Bazylice na Jasnej Górze. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił arb Wacław Depo. Obecne były Matka Generalna oraz Matki Prowincjalne wszystkich trzech polskich prowincji. Licznie zebrali się kapłani, siostry zakonne, rodziny i przyjaciele Sióstr wieczystek. […]

Odeszła do Pana

17 maja została pochowana śp. S. Modesta Wawszyk, która ukończyła 103 lata życia, a 84 lata powołania. W swoim życiu zakonnym była wieloletnią wychowawczynią i katechetką. Posługiwała w rozmaitych placówkach szkolnych, przedszkolnych i wychowawczych. Wszędzie, gdzie Pan ją posłął niosła miłość i franciszkańską radość, starając się być jak najwierniejszym świadkiem miłości Boga do każdego człowieka. […]

XVI Festiwal Piosenki Seniorów

Tegoroczny Festiwal Piosenki Seniorów odbył się pod hasłem ” Z niewoli ku wolności”. W reprezentowanych utworach wybrzmiały treści dotyczące zarówno niewoli i wolności tej narodowej oraz ludzkiej, historycznej oraz tej współczesnej. Swój repertuar prezentowało jedenaście zespołów. Wspomnieć należy, że chętnych było o wiele więcej, jednak z powodu ograniczeń organizacyjnych wystąpić mógł co drugi zespół, pozostali […]

Radość Jubilatek

15 maja w Domu Prowincjalnym na ul. Hożej 53 w Warszawie grupa Sióstr przeżywała jubileusz 50, 60 i 70 lecia życia zakonnego. Główna uroczystość odbyła się na mszy świetej o godz. 8.00. Licznie zebrane Siostry wspólnie z Jubilatkami wyśpiewywały Bogu Magnificat za dar życia, powołania i lat przeżytych na drodze rad ewangelicznych. Ojciec rekolekcjonista w […]

Jubileusz diamentowy i kamienny

Wielką radością było przeżywanie 30 kwietnia we Wieleniu jubileuszu 60 – lecia  życia zakonnego Sióstr: S. Szczęsnej Adamczewskiej S. Anny Dec S. Salezji Gapińskiej S. Barbary Kaczmarskiej S. Marietty Zabel oraz 70 – lecia życia zakonnego S. Bogusławy Woroniuk. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej. W wygłoszonej homilii zachęcał, by wspólnie z […]

Odeszła do Pana

25 kwietnia 2018 roku ukończywszy 97 lat życia odeszła do Pana S. Jadwiga Stella Jaśtak, która w tym roku obchodziłaby jubileusz 70 lat życia zakonnego. Pan wezwał do Siebie tę, która całą sobą umiłowała Boga i naszą Rodzinę Zakonną. Całe swoje życie wypełniając posługę kucharki na różnych placówkach, wszystkim co czyniła, starała się oddać jak […]

Wizyta w Ravensbruck

22 kwietnia obchodzona była 73 rocznica wyzwolenia obozu KL Ravensbruck. W uroczystościach już po raz czwarty wzięła udział liczna grupa Sióstr Franciszkanek Rodziny, które corocznie odwiedzają to miejsce, by w ten sposób wyrazić Bogu wdzięczność za ocalenie 44 więzionych Sióstr i złożyć hołd wszystkim, którzy musieli dotknąć tego „piekła” na ziemi. Siostry zanosiły też modlitwę […]

„Wracać zawsze warto”

W dniach 20-22.04 w Domu Prowincjalnym w Poznaniu odbyły się kolejne dni skupienia dla dziewcząt o bardzo enigmatycznym temacie „wracać zawsze warto” 🙂 Prowadzone przez Słowo wygłoszone do nas przez ks Jarek Czyżewski przyglądałyśmy historii dwóch synów i Ojca z 15 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. Bogu niech będą dzięki za ten czas, który dał nam […]