Czuwanie na Jasnej Górze

W nocy z 21 – 22 listopada Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi podjęły całonocne czuwanie na Jasnej Górze, by przez ręce Maryi dziękować Bogu za dar życia i świętości św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Założyciela Zgromadzenia. W czuwaniu uczestniczył bp Andrzej Przybylski, który najpierw wygłosił konferencję, a następnie przewodniczył Eucharystii sprawowanej o północy. Do zebranych skierowała słowo także s. dr Antonietta Frącek, która ukazała postać św. Zygmunta Szczęsnego jako światło dla narodu i dla Zgromadzenia. We wspólnej modlitwie uczestniczyła Matka Generalna Janina Kierstan, Matki Prowincjalne trzech polskich prowincji oraz licznie przybyłe Siostry z domów rozsianych po całej Polsce. Obecni byli także przedstawiciele naszych pracowników, podopiecznych i Przyjaciół św. Zygmunta – wspólnot istniejących przy naszych domach.