Rozeznać plan Boga

Nie łatwo rozeznać Boży plan na ludzkie życie. Na szczęście dzięki łasce Bożej i współpracy z nią jest to możliwe! W miniony weekend grupa dziewcząt podejmowała trud wsłuchiwania się w Boży głos, by zgodnie z Bożą wolą rozeznawać swoje życiowe powołanie.