17 września – uroczystość ku czci św. Zygmunta Felińskiego