Rozeznać plan Boga

Nie łatwo rozeznać Boży plan na ludzkie życie. Na szczęście dzięki łasce Bożej i współpracy z nią jest to możliwe! W miniony weekend grupa dziewcząt podejmowała trud wsłuchiwania się w Boży głos, by zgodnie z Bożą wolą rozeznawać swoje życiowe powołanie.

Złoty jubileusz i ponowienie profesji zakonnej

W tym roku pięć Sióstr z Prowincji św. Józefa obchodzi jubileusz 50 – lecia ślubów zakonnych. Wielbimy Boga w darze życia, powołania i posługi dla dobra Kościoła i Zgromadzenia naszych Kochanych Sióstr. Życzymy, by dobry Bóg umacniał Czcigodne Jubilatki swoją miłością i hojnie obdarzał swymi darami. Błogosławimy też Boga w darze młodego pokolenia – sióstr […]

Śluby wieczyste

Niech Bóg będzie uwielbiony w życiu i powołaniu Sióstr, które 27 czerwca w Bazylice na Jasnej Górze złożyły wieczystą profesję. Otaczamy Czcigodne Siostry: S. Karolinę, S. Kingę, S. Katarzynę i S. Lenę naszą modlitwą. Niech Bóg udzieli Wam łaski wierności Jezusowi we wszystkim i do końca:)

Dzień Życia Konsekrowanego

„Istotą życia zakonnego jest uobecnianie życia Chrystusa na ziemi poprzez trzy rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Czystość to miłość, ubóstwo to wolność, a posłuszeństwo to dyspozycyjność. Taki właśnie był Chrystus – kochał, był wolny i posłuszny” – mówił bp Jacek Kiciński, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

…Oto wielka tajemnica wiary

Kolejne dni skupienia za nami. Tym razem dziewczęta mogły zgłębiać tajemnicę Cudu największego z cudów. „Odkryłam, że Msza św. jest spotkaniem, które zmienia….zauważyłam, że Eucharystia była rutyną w moim życiu, tymczasem teraz widzę, że to wciąż nowe wydarzenie…po dwóch latach odejścia od wiary, znów wracam do Boga…” mówiła jedna z uczestniczek.  

Moc Słowa

Październikowe dni skupienia dobiegły końca. To był dobry czas – odkrywania, jak bardzo Słowo Boga ma związek z moim życiem. Dla wielu to początek nowej drogi w przyjaźni z Pismem Świętym…