Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
Prowincja św. Józefa

60-233 Poznań, ul. Niegolewskich 23
tel. 61 8664985
e-mail: sw.JozefProwincjaPoznan@wp.pl

facebook: www.facebook.com/rodzinamaryi.poznan