Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi,
Prowincja św. Józefa – Poznańska

60-233 Poznań, ul. Niegolewskich 23
tel. (61)  866 49 85
e-mail: sw.JozefProwincjaPoznan@wp.pl

facebook: www.facebook.com/rodzinamaryi.poznan

                                                                Inspektor danych osobowych: s. Anna Fąfara e-mail: iod.rm.poznan@wp.pl  tel.: (61) 865 36 10