Młodzież

„Miłość chrześcijańska tego jedynie pragnie, by każdą duszę pozyskać Bogu
i zapalić w niej miłość Bożą.”         

św. Z.Sz. Feliński

Spotykając Was – młodych ludzi – dostrzegamy potrzeby, które wypełniają Wasze serca. W tym celu stworzyłyśmy kilka propozycji, abyśmy wspólnie odkrywali Chrystusa, wspierali się na drodze wiary, rozeznając Jego Słowo i Jego plan, który przygotował dla każdego z nas.

DSC_1106