Odeszła do Pana

6 września Pan powołał do wieczności śp. S. Stefanię Cygan. Siostra przez wiele lat posługiwała jako opiekunka i pielęgniarka wśród chorych Zespołu Domów Pomocy Społecznej we Wieleniu.

” Na osobie s. Stefanii w prosty sposób wypełniły się słowa Pisma, zwłaszcza św. Pawła, który mówił: Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Na innym miejscu: W czynieniu dobra nie ustawajmy… oraz …Trwajcie mocno w wierze, wszystkie sprawy niech dokonują się w miłości… Siostra Stefania przez całe życie dała się prowadzić Jezusowi w cichości, pokorze, pracowitości, wierności.” – to słowa Matki Prowincjalnej Reginy Pobiedzińskiej wypowiedziane w czasie uroczystości pogrzebowych.

Kochana Siostro, dziękujemy za Twoje życie całe oddane Panu. Żyj z Nim na wieki