Pierwsze śluby zakonne

8 lipca w Kaplicy Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach s. Anna Beszterda oddała się Jezusowi składając pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Życzymy, by miłość Boża umacniała ją na obranej drodze, Maryja wypraszała potrzebne łaski, a błogosławieństwo Ojca Założyciela – św. Zygmunta Felińskiego umacniało w codziennym naśladowaniu Jezusa.