Rok św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Rozpoczęliśmy przeżywanie roku św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, który związany jest z przypadającą 1 listopada 2022 roku 200-setną rocznicą urodzin tego Wielkiego Polaka. Z tej okazji zainicjowane zostały różne wydarzenia, min. całonocne czuwanie na Jasnej Górze 21/22 listopada, otwarcie szlaku św. Zygmunta
na ziemi wielkopolskiej oraz spotkanie młodych w Skwierzynie. Oby ten rok stał się okazją do gruntowniejszego poznania sylwetki św. Zygmunta i jego duchowego bogactwa.

https://www.ekai.pl/konferencja-prasowa-nt-roku-sw-abp-felinskiego/