Śluby Wieczyste

27 czerwca w Bazylice na Jasnej Górze cztery Siostry powiedziały Bogu swoje TAK na wieki. W wygłoszonej homilii Bp Wacław Depo przypominał, że nie ma nic „nie naturalnego” w podejmowaniu życia zakonnego, wręcz przeciwnie – jest to powołanie do życia pełnią miłości – a to jest jak najbardziej zgodne z naturą człowieka. Gratulujemy naszym Siostrom i powierzamy je opiece Matki Najświętszej i św. Zygmunta Szczęsnego, by mogły dochować wierności złożonym ślubom.