Świętowanie X rocznicy kanonizacji św. Zygmunta

Radosne dziękczynienie Bogu za dar świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i jego kanonizację złożyłyśmy 15 września o godz. 11.00 w czasie Eucharystii w Archikatedrze warszawskiej. Mszy Świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił rektor rzeszowskiego Seminarium Duchownego ks. dr Paweł Pietrusiak. We wspólnej modlitwie uczestniczyły licznie przybyłe Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi oraz przyjaciele i podopieczni Zgromadzenia.