…u św. Józefa

14 października miała miejsce kolejna już pielgrzymka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Siostry ze wszystkich Prowincji zjechały się, by na czele z  S. Wikarią Wandą Mikicką i Matkami Prowincjalnymi podziękować Bogu za 160 lat istnienia Zgromadzenia oraz zawierzyć opiece św. Józefa dalsze losy naszej Rodziny Zakonnej. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 – Siostry odśpiewały Akatyst ku czci św. Józefa. Następnie Siostry przeżywające nowicjat wieczysty przedstawiły krótki montaż słowno-muzyczny. O godz. 12.00 uroczystej Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Stanisław Napierała. Na zakończenie Mszy Świętej S. Wikaria wraz z Matkami Prowincjalnymi i wszystkimi Siostrami zawierzyła Zgromadzenie opiece św. Józefa. Po wspólnej modlitwie był czas na radosne spotkanie przy skromnym posiłku. Niech Bóg będzie uwielbiony w darze Rodziny Maryi, w kolejach jej losu, niech będzie błogosławiony w każdej Siostrze, w tych, do których nas posyła i będzie posyłał.