Złoty jubileusz i ponowienie profesji zakonnej

W tym roku pięć Sióstr z Prowincji św. Józefa obchodzi jubileusz 50 – lecia ślubów zakonnych. Wielbimy Boga w darze życia, powołania i posługi dla dobra Kościoła i Zgromadzenia naszych Kochanych Sióstr. Życzymy, by dobry Bóg umacniał Czcigodne Jubilatki swoją miłością i hojnie obdarzał swymi darami.

Błogosławimy też Boga w darze młodego pokolenia – sióstr juniorystek, które ponowiły profesję zakonną i pragną podobnie jak Drogie jubilatki wiernie kroczyć za Jezusem przez całe życie.