Apostolstwo

„Cnotą, której przede wszystkim Pan Jezus od Zgromadzenia
wymaga, jest gorliwość o zbawienie dusz.”

św. Z.Sz.Feliński

W służbie dzieciom
W pracy apostolskiej Zgromadzenia pierwsze miejsce zajmuje wychowywanie i nauczanie dzieci oraz młodzieży w różnego typu szkołach, przedszkolach, domach dziecka, specjalnych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej oraz internatach. Siostry troszczą się o potrzeby materialne i duchowe swoich podopiecznych, a także o ich wychowanie religijne i przystosowanie do życia w społeczeństwie.

zobacz więcej w galerii

Wśród chorych i starszych
Codzienną posługą otaczają Siostry chorych, samotnych i osoby starsze, dostrzegając w nich ciepiącego Chrystusa. Pracują w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu i w domach prywatnych niosąc ulgę w cierpieniach fizycznych i duchowych.

zobacz więcej w galerii

Wspieranie duszpasterzy
Siostry podejmują pracę w parafiach pełniąc obowiązki katechetek, organistek, zakrystianek, pomagają duchowieństwu w pracy w seminariach, kuriach diecezjalnych i dziełach miłosierdzia – prowadząc jadłodajnie dla ubogich. Zgodnie z zaleceniem swojego Założyciela zajmują się osobami najbardziej potrzebującymi.

zobacz więcej w galerii