Domy w Prowincji

Na terenie Prowincji św. Józefa znajduje się 20 placówek, w których Siostry podejmują aktywności zgodnie z Duchem i charyzmatem Zgromadzenia.

 

Brzeg Dolny

al. Jerozolimskie 22,          tel. 71 319 50 45 Siostry mieszkają i pracują w Brzegu Dolnym od 1945 r. Przez wszystkie lata swojej posługi podejmowały pracę parafialną i katechetyczną, starając się dawać żywe świadectwo wiary i miłości Boga i drugiego człowieka. Z gorliwością i radością podejmują różne działania w lokalnej społeczności, animują spotkania dzieci […]

Ciechocinek

ul. Słońska 4a,          tel. 54 283 46 92 Siostry Rodziny Maryi pobyt i pracę w Ciechocinku rozpoczęły 13 maja 1924 r. na prośbę ks. Jana Sowińskiego, ówczesnego Proboszcza Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Na zamieszkanie otrzymały dom przy ul. Toruńskiej 13 – obecnie ul. Kopernika 15. Od samego początku zaopiekowały się dziećmi pochodzącymi z […]

Gdańsk - Oliwa

ul. Polanki 121 a,         tel. 58 552 09 05          W obecnym miejscu Siostry przebywają od 1969 roku. Przez wiele lat pracowały w sąsiednim Domu Pomocy Społecznej. Obecnie Siostry pracują w gdańskich szpitalach ogarniając swoją troską i opieką zarówno dorosłych jak i dzieci oraz katechizują i posługują w parafii św. Stanisława Kostki.

Gorzów Wielkopolski

ul. Bpa W. Pluty 7,         tel. 95 722 96 46          Placówka w Gorzowie powstała na prośbę ks. proboszcza Władysława Pawlika, który cierpliwie czekał na siostry kilka lat. W sierpniu 2003 roku skierowano tam do pracy pierwsze siostry, które początkowo mieszkały w bloku i organizowały wspólnotę zakonną. Z czasem Siostry przeniosły się do domu przy plebanii. […]

Jelenia Góra

ul. Żeromskiego 2,         tel. 75 643 45 95 Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Jeleniej Górze niosą swoją pomoc w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o profilu rehabilitacyjnym przy ul. Stefana Żeromskiego 2. W swojej codziennej posłudze dokładają wszelkich starań, by podopiecznym Zakładu zapewnić fachową opiekę pielęgniarską oraz jak najlepszą pomoc duchową. Siostry towarzyszą mieszkańcom w znoszeniu codziennych trudów […]

Koperniki

Koperniki 17,         tel. 77 435 17 30 Siostry pracują tu  w prowadzonym przez Zgromadzenie Domu Pomocy Społecznej, przeznaczonym dla osób starszych i przewlekle chorych. Swoją posługą obejmują zasadnicze działy pracy: dyrekcję, pielęgniarstwo, magazyny, kuchnię, dział kulturalno – rekreacyjny. Ponadto prowadzą zakładową kaplicę. Swoją posługą starają się zapewnić jak najlepszą opiekę mieszkańcom Domu, a także troszczą […]

Koszalin

ul. Żeglarska 17,         tel. 94 346 82 71 Siostry przebywające tu na Placówce podejmują pracę katechetyczną w pobliskich szkołach, czynnie włączają się w życie parafialne i duszpasterskie oraz swoją postawą dają świadectwo życia z Bogiem i dla Boga. Ponadto prowadzą przy domu zakonnym świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży. Swoją posługą wspierają w procesie wychowywania […]

Legnica, ul. Nadbrzeżna

ul. Nadbrzeżna 8,         tel. 76 766 21 74 Placówka w Legnicy została założona w 1945 roku. Początkowo Siostry pracowały w przedszkolu i szkole jako wychowawczynie. W późniejszym czasie podjęły pracę parafialną. Obecnie Siostry posługują w Parafiach Św. Jacka i Św. Trójcy, podejmując obowiązki katechetek i zakrystianek.

Lubień Kujawski

ul. 1 maja 9,          tel. 54 284 31 37 Początki Placówki w Lubieniu Kujawskim datuje się od lipca 1945 roku. Mieścił się tutaj dom dziecka przeniesiony z Łomny. Z biegiem lat dom dziecka został upaństwowiony, a praca Sióstr przyjęła charakter parafialno – katechetyczny. Obecnie wspólnotę tworzą trzy Siostry podejmujące obowiązki katechetki i zakrystianki.

Międzyrzecz

os. W. Sikorskiego 3,          tel. 95 733 57 02 Siostry przybyły do Międzyrzecza w 1945 roku. Odpowiadając na potrzeby czasu podjęły posługę wśród starców i dzieci przybyłych z emigracji. Z wielkim oddaniem i ofiarnością starały się ogarnąć ich jak najlepszą opieką. Z czasem placówka zmieniła swój charakter. Obecnie Siostry posługują w […]

Mikstat

ul. Kaliska 26,         tel. 62 332 65 84 Siostry placówkę w Mikstacie objęły w 1923 roku. Dom ten został założony przez M. Zofię Kończa. Przeznaczeniem placówki była opieka nad dziećmi. Dom zamieszkiwany przez siostry był własnością ówczesnego księdza proboszcza i zgodnie z jego inicjatywą został przeznaczony na prowadzenie przez siostry przedszkola. Taki charakter placówki utrzymywały […]

Poznań - Dom Prowincjalny

ul. Niegolewskich 23,        tel. 61 866 49 85   Dom przy ul. Niegolewskich to serce Prowincji Św. Józefa. Mieści się tu Zarząd Prowincji z Matką Prowincjalną na czele oraz mieszka tu wspólnota ponad dwudziestu Sióstr. Wiele z nich to Siostry starsze, które przez wiele lat służyły w Zgromadzeniu, pełniąc rozmaite posługi.Każda z nich na miarę […]

Poznań - Seminarium

ul. Ostrów Tumski 13,         tel. 61 853 07 54 Siostry rozpoczęły pracę w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym 1 lipca 1947 roku. Wtedy to na prośbę Jego Ekscelencji Ks. Abp Ordynariusza Archidiecezji Walentego Dymka władze zakonne Rodziny Maryi skierowały tu do pracy swoje Siostry. Siostry po dziś dzień podejmują obowiązki w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Bibliotece […]

Szamotuły

ul. Lipowa 27,          tel. 61 292 19 47 Dom ten powstał w jesieni 1920 roku. Od początku placówka miała charakter wychowawczy. Siostry prowadziły szkołę z internatem oraz sierociniec. Obecnie funkcjonują tu trzy Placówki Opiekuńćzo – Wychowawcze:  „Sychem”, „Negeb” i „Kanaan”. Ponadto na terenie posesji Sióstr prowadzone są inne dzieła świadczące pomoc lokalnej społeczności. Od 1999 […]

Świdnica

pl. Jana Pawła II 1,          tel. 74 856 44 42 Placówka została założona w 2005 roku. Trzy siostry pełnią posługę w Pałacu Biskupim. Zajmują się sprawami gospodarczymi, czystością i funkcjonowaniem apartamentów biskupich.

Trzcianka Lubuska

ul. Żeromskiego 39,          tel. 67 216 39 15 Siostry Rodziny Maryi przybyły do Trzcianki w 1948 roku. Pierwotnie zostały tutaj sprowadzone, by podjąć pracę w miejskim szpitalu. Przez wiele lat z wielką troską i oddaniem posługiwały na sali operacyjnej, oddziale chirurgicznym, w laboratorium i aptece.  Obecnie Siostry prowadzą katechezę w trzech […]

Wałbrzych

ul. Zachodnia 17,          tel. 74 848 59 96 W 1946 roku przybyły ze Lwowa do Wrocławia dwie siostry i pięćset podopiecznych. Opieka społeczna wysłała Siostry wraz z pięćdziesięciu siedmioma chorymi do Wałbrzycha, gdzie przydzieliła im budynek przy ul. Zachodniej 17, resztę przybyłych podopiecznych kierowano na inne placówki. Siostry podjęły pracę w Domu Pomocy Społecznej i […]

Wieleń

ul. Staszica 2 i 3,           tel. 67 256 10 33 W Wieleniu nad Notecią w 1933 roku został założony Dom Opieki dla starców pod nazwą Zakładu św. Józefa. Zgromadzenie zakupiło tam od związku kolejarzy posiadłość z przeznaczeniem na zakład opiekuńczy dla ludzi bezdomnych. W miesiącu kwietniu 1933 roku pierwsze siostry Rodziny Maryi pod kierownictwem doświadczonej […]

Włocławek

ul. Łazienna 7,          tel. 54 231 24 70 Siostry Rodziny Maryi przybyły do Włocławka w 1919 roku, na zaproszenie ks. Feliksa Mikulskiego, proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela, i prezesa Włocławskiego Towarzystwa Biednych, aby prowadzić założone przez Towarzystwo Dobroczynności placówki: Dom Sierot „Opatrzność”, przy ul. Łaziennej 6 oraz Dom Starców przy ul. Królewieckiej 20. Opiekę początkową […]

Toruń

ul. Starotoruńska 3, Toruń                                            Placówka w Toruniu istnieje od 1 maja 2016 roku. Powstała ona na prośbę o. Tadeusza Rydzyka, który zaprosił Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi do posługi w nowo poświęconym Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.