Brzeg Dolny

al. Jerozolimskie 22,          tel. 71 319 50 45

Siostry mieszkają i pracują w Brzegu Dolnym od 1945 r. Przez wszystkie lata swojej posługi podejmowały pracę parafialną i katechetyczną, starając się dawać żywe świadectwo wiary i miłości Boga i drugiego człowieka. Z gorliwością i radością podejmują różne działania w lokalnej społeczności, animują spotkania dzieci i młodzieży, organizują dni skupienia oraz rekolekcyjne wyjazdy. Swoją modlitwą ogarniają wszystkich mieszkańców miasta i parafian.