Koperniki

Koperniki 17,         tel. 77 435 17 30

Siostry pracują tu  w prowadzonym przez Zgromadzenie Domu Pomocy Społecznej, przeznaczonym dla osób starszych i przewlekle chorych. Swoją posługą obejmują zasadnicze działy pracy: dyrekcję, pielęgniarstwo, magazyny, kuchnię, dział kulturalno – rekreacyjny. Ponadto prowadzą zakładową kaplicę. Swoją posługą starają się zapewnić jak najlepszą opiekę mieszkańcom Domu, a także troszczą się o duchową sferę swoich podopiecznych.