Koszalin

ul. Żeglarska 17,         tel. 94 346 82 71

Siostry przebywające tu na Placówce podejmują pracę katechetyczną w pobliskich szkołach, czynnie włączają się w życie parafialne i duszpasterskie oraz swoją postawą dają świadectwo życia z Bogiem i dla Boga. Ponadto prowadzą przy domu zakonnym świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży. Swoją posługą wspierają w procesie wychowywania dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym lub mających trudną sytuację materialną.