Lubień Kujawski

ul. 1 maja 9,          tel. 54 284 31 37

Początki Placówki w Lubieniu Kujawskim datuje się od lipca 1945 roku. Mieścił się tutaj dom dziecka przeniesiony z Łomny. Z biegiem lat dom dziecka został upaństwowiony, a praca Sióstr przyjęła charakter parafialno – katechetyczny. Obecnie wspólnotę tworzą trzy Siostry podejmujące obowiązki katechetki i zakrystianki.