Poznań – Dom Prowincjalny

ul. Niegolewskich 23,        tel. 61 866 49 85  

Dom przy ul. Niegolewskich to serce Prowincji Św. Józefa. Mieści się tu Zarząd Prowincji z Matką Prowincjalną na czele oraz mieszka tu wspólnota ponad dwudziestu Sióstr. Wiele z nich to Siostry starsze, które przez wiele lat służyły w Zgromadzeniu, pełniąc rozmaite posługi.Każda z nich na miarę możliwości włącza się jeszcze w prace domowe. Siostry młodsze podejmują obowiązki katechetki, prowadzą świetlicę środowiskową oraz kontynuują swoją edukację. Dom Prowincjalny jest również domem formacyjnym. Swoje pierwsze kroki stawiają w nim aspirantki – dziewczęta pragnące rozpocząć życie zakonne. Ponadto odbywają się tu różne zjazdy organizowane dla Sióstr z Prowincji oraz comiesięczne dni skupienia dla dziewcząt.