Poznań – Seminarium

ul. Ostrów Tumski 13,         tel. 61 853 07 54

Siostry rozpoczęły pracę w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym 1 lipca 1947 roku. Wtedy to na prośbę Jego Ekscelencji Ks. Abp Ordynariusza Archidiecezji Walentego Dymka władze zakonne Rodziny Maryi skierowały tu do pracy swoje Siostry.
Siostry po dziś dzień podejmują obowiązki w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Bibliotece Uniwersytetu A. Mickiewicza.