Szamotuły

ul. Lipowa 27,          tel. 61 292 19 47

Dom ten powstał w jesieni 1920 roku. Od początku placówka miała charakter wychowawczy. Siostry prowadziły szkołę z internatem oraz sierociniec. Obecnie funkcjonują tu trzy Placówki Opiekuńćzo – Wychowawcze:  „Sychem”, „Negeb” i „Kanaan”.

Ponadto na terenie posesji Sióstr prowadzone są inne dzieła świadczące pomoc lokalnej społeczności. Od 1999 roku działa tu świetlica socjoterapeutyczna oraz  Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych. W 2000 roku otwarte zostały Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz jadłodajnia dla ubogich „Jagódka”.

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze       

Betlejemka

Warsztaty Terapii Zajęciowej