Wałbrzych

ul. Zachodnia 17,          tel. 74 848 59 96

W 1946 roku przybyły ze Lwowa do Wrocławia dwie siostry i pięćset podopiecznych. Opieka społeczna wysłała Siostry wraz z pięćdziesięciu siedmioma chorymi do Wałbrzycha, gdzie przydzieliła im budynek przy ul. Zachodniej 17, resztę przybyłych podopiecznych kierowano na inne placówki. Siostry podjęły pracę w Domu Pomocy Społecznej i tak jest po dziś dzień. Siostry zajmują się prowadzeniem wałbrzyskiego domu, otaczają troskliwą opieką wszystkich mieszkańców, dbają o duchowy rozwój zarówno podopiecznych jak i pracowników.

Dom Pomocy Społecznej