Wieleń

ul. Staszica 2 i 3,           tel. 67 256 10 33

W Wieleniu nad Notecią w 1933 roku został założony Dom Opieki dla starców pod nazwą Zakładu św. Józefa. Zgromadzenie zakupiło tam od związku kolejarzy posiadłość z przeznaczeniem na zakład opiekuńczy dla ludzi bezdomnych. W miesiącu kwietniu 1933 roku pierwsze siostry Rodziny Maryi pod kierownictwem doświadczonej nauczycielki i przełożonej Domu Dziecka w Szamotułach, S. Teresy Stępówny rozpoczęły wszechstronną i mozolną pracę na tym terenie. Już 21 listopada 1933 roku przybył pierwszy transport pensjonariuszy z Warszawy w liczbie 60 osób.
Obecnie Siostry prowadzą tu Zespół Domów Pomocy Społecznej, składający się z sześciu pawilonów, wspaniale wyposażonych i odpowiednio dostosowanych do potrzeb mieszkańców. Siostry obejmują w Zakładzie stanowiska kierownicze, dbając by organizacja i funkcjonowanie Zespołu Domów były na jak najwyższym poziomie. Z miłością i oddaniem podejmują posługę lekarską i pielęgniarską, troszcząc się o zdrowie i samopoczucie podopiecznych, dbają także o rozwój duchowy osób sobie powierzonych.

Zespół Domów Pomocy Społecznej

Dom Zakonny