Włocławek

ul. Łazienna 7,          tel. 54 231 24 70

Siostry Rodziny Maryi przybyły do Włocławka w 1919 roku, na zaproszenie ks. Feliksa Mikulskiego, proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela, i prezesa Włocławskiego Towarzystwa Biednych, aby prowadzić założone przez Towarzystwo Dobroczynności placówki: Dom Sierot „Opatrzność”, przy ul. Łaziennej 6 oraz Dom Starców przy ul. Królewieckiej 20. Opiekę początkową w tych domach sprawowały osoby świeckie. Po pewnym czasie, gdy licznie zaczęli napływać podopieczni ks. Mikulski czynił starania, by sprowadzić Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Z czasem charakter Placówki uległ zmianie i obecnie Siostry podejmują posługę w Sądzie Kościelnym, w kancelarii parafialnej oraz w szkole, ucząc katechezy.