Formacja

Formacja to czas, w którym osoba powołana wzrasta i dojrzewa do oddania się Bogu poprzez złożenie ślubów   zakonnych. Bóg sam poprzez ludzi kształtuje młodego człowieka przemieniając wszystkie jego sfery życia. Poszczególne etapy formacji układają się jak stopnie prowadzące na górę, na której dokonują się zaślubiny z Chrystusem.