Historia Zgromadzenia i Prowincji

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi założył w 1857 r. w Petersburgu ks. Zygmunt Szczęsny Feliński – profesor i ojciec duchowny alumnów Akademii Duchownej.

W 1862 r. ks. Feliński został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim. Wraz z nim przybyły do Warszawy Siostry Rodziny Maryi.
W 1882 roku Siostry Rodziny Maryi rozpoczynają działalność w Dźwiniaczce, w której po 20 latach wygnania zamieszkał Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński.

Od 1906 r. Siostry podjęły pracę wśród polskiej emigracji w Brazylii.

Dziś,kontynuując myśl zaszczepioną przez Założyciela pracują Siostry w trzech prowincjach polskich, dwóch brazylijskich, we Włoszech, na terenie Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu i Rosji.