Św. Zygmunt Szczęsny

Urodził się w Wojutynie 1 listopada 1822 roku. Wcześnie osierocony, wkroczył do „szkoły cierpienia
i bolesnych doświadczeń”. Na drodze swego życia spotykał ludzi, którzy prowadzili go do coraz głębszej więzi z Bogiem. Z miłosci do Boga i Ojczyzny został kapłanem. Obdarzony niezwykłą wrażliwością
i dostrzegając potrzeby najbiedniejszych powołał Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi. Zostając Arybiskupem Warszawy ofiarnie podjął powierzoną Mu nową posługę. Broniąc narodu podczas Powstania Styczniowego został zesłany na wygnanie. Po 20 latach powrócił z wygnania i zamieszkał w Dzwiniaczce. Umarł w Krakowie 17 września 1895 roku. 18 sierpnia 2002 r. został wprowadzony do grona błogosławionych. Benedykt XVI ogłosił go świętym 11 pażdziernika 2009 r. w Rzymie.

muzeumfelinskiego.pl/pl/