Melodyjne myśli Świętego

Piosenki w wykonaniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ku czci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego oraz ułożone do Jego myśli.

1. W polskim Kościele

2. Umiłowany i błogosławiony

3. Pasterzu Warszawy

4. Błogosławiony Pasterzu Kościoła

5. Błogosławiony jesteś

6. Naszej Rodziny Patronie

7. Maryja jest…

8. Kiedyż ach kiedyż

9. Błogosławieństwo Ojca Założyciela dla swych duchowych córek

10. Błogosławieni, których godzina próby