Modlitwa za przyczyną Świętego

“Najświętszy Ojcze Niebieski,
chciej obdarzyć mnie
za przyczyną Świętego Zygmunta Szczęsnego łaską,
o którą gorąco i serdecznie Cię proszę.
Racz okazać przez to, dobry Boże,
że miłe Ci są trudy i cierpienia gorliwego Arcypasterza,
Twego wiernego sługi.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.”