„Na cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej…”

8 lipca, po dwuletnim okresie nowicjatu i przeżyciu tygodniowych rekolekcji, sześć Sióstr po raz pierwszy ślubowało Bogu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, poświęcając swoje życie Bogu i Kościołowi w Rodzinie Maryi. Wiele przeżyć, radości, wzruszeń…i wiele modlitw, by wiernie kroczyły obraną drogą:)