Duchowość

 

„Stać się podobnym Chrystusowi, przeistoczyć się w Niego – oto szczyt ludzkiej godności,do którego powinniśmy zmierzać.”

św. Z. Sz. Feliński

Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi kształtują swoją duchowość na fundamencie, którym jest miłość Boga i bliźniego. Znamiennym rysem duchowości Zgromadzenia jest duch pokory i prostoty, który określa stosunek Sióstr do Boga i ludzi, przynaglając je do szukania we wszystkim woli Bożej i całkowitego zaufania Jego Opatrzności.
W wędrówce do świętości towarzyszą Siostrom Rodziny Maryi Patronowie Zgromadzenia.