Postulat

Po otrzymaniu welonika aspirantka rozpoczyna postulat – czas, w którym postulantka poznaje dar życia konsekrowanego, pogłębia swoją więź z Bogiem, uczy się życia w swojej nowej rodzinie – Rodzinie Maryi. Postulantki mają swój porządek dnia oraz program nauki, który realizują przygotowując się do momentu obłóczyn.

 zobacz więcej w galerii