Mikstat

ul. Kaliska 26,         tel. 62 332 65 84

Siostry placówkę w Mikstacie objęły w 1923 roku. Dom ten został założony przez M. Zofię Kończa. Przeznaczeniem placówki była opieka nad dziećmi. Dom zamieszkiwany przez siostry był własnością ówczesnego księdza proboszcza i zgodnie z jego inicjatywą został przeznaczony na prowadzenie przez siostry przedszkola. Taki charakter placówki utrzymywały siostry do 1948 roku, do momentu zlikwidowania go przez władze państwowe. Siostrom pozostała obsługa kościoła, troska o chorych w Ośrodku Zdrowia i w domach prywatnych. Dzisiaj Siostry prowadzą tam pracę katechetyczną, parafialną oraz prowadzą świetlicę środowiskową dla dzieci.