św. Zygmunt Szczęsny w Rogalinku

Św. Zygmunt Szczęsny Feliński zamieszkał w znaku relikwii w kolejnej Wielkopolskiej Parafii. Tym razem serce dla wielkiego Świętego otworzyli mieszkańcy parafii św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinku. Uroczyste wprowadzenie relikwii miało miejsce 22 maja w czasie odpustowej Mszy Świętej o godz. 12.oo, której przewodniczył ks. Proboszcz Eugeniusz Kiszka. Matka Prowincjalna Regina Pobiedzińska przybliżyła nam maryjny rys duchowości św. Zygmunta, a p. Wojciech Czeski zaprosił do korzystania ze szlaku św. Zygmunta, który już niebawem zostanie otwarty. Będzie on upamiętniał pobyt Świętego na Wielkopolskiej ziemi w czasie Wiosny Ludów w 1848 r.
Życzymy, by obecność św. Zygmunta Felińskiego w rogalińskiej Parafii przyczyniała się do owocnego rozwoju Parafii i była umocnieniem dla wszystkich parafian w codziennym życiu.